1. Introductie

Voor ons is het van belang dat u als gast geniet van een geweldig en uitgerust verblijf in een van onze hotels, immers “Best memories start here”. Uw tevredenheid en vertrouwen in ons zijn daarom van essentieel belang.

Dit Privacy Statement is opgesteld ter kennisgeving hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, waarom wij uw gegevens nodig hebben en wat u als gast moet weten over uw eigen rechten met betrekking op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Verzamelen van uw gegevens

Wij verzamelen uw gegevens voor het aanbieden van onze producten. Wij hebben de gegevens nodig om met u te kunnen communiceren tijdens het boekingsproces, tijdens uw verblijf en indien door u gewenst na uw verblijf.

 • Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is in overeenstemming met bepalingen van de wet.
 • U mag uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen.
 • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik, onwettig verlies, ongeoorloofde bekendmaking en/of ongeoorloofd toegang tot uw gegevens.
 • Uw gegevens worden verwerkt in systemen van onze partners met als doel uw verblijf aangenaam te maken. Wij hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens.

3. Welke persoonlijke gegevens worden door ons verzameld?

Wij zijn genoodzaakt u te vragen naar uw persoonlijke gegevens en/of de gegevens van uw gezinsleden tijdens diverse momenten in het proces, zoals:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, telefoonnummer, email).
 • Persoonlijke gegevens (geboortedatum, nationaliteit).
 • Uw credit card gegevens (ter garantie van uw boeking, wij vragen nooit om uw CVC code!).
 • Uw aankomst- en vertrekdata.
 • Uw vragen/opmerkingen/voorkeuren.
 • De benodigde persoonlijke gegevens worden alleen aan personen gevraagd met een minimale leeftijd van 18 jaar, gegevens van personen onder 18 jaar worden alleen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger geaccepteerd. Het is in eerste instantie niet onze intentie om bijzondere gegevens te vragen en/of te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid of seksuele geaardheid. Er is een mogelijkheid dat we uw bijzondere gegevens verzamelen om te voldoen aan uw vereisten of om u als gast te voorzien van een passende service, bijvoorbeeld met een specifiek maaltijd/dieet.

4. Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens tijdens verschillende gelegenheden, waaronder:

Hotelactiviteiten:

 • Boeken van een hotelkamer, vergaderzaal of tafel in het restaurant.
 • Inchecken en bij betalingen.
 • Verzoeken, klachten en/of geschillen.

Deelname aan marketingprogramma of evenementen/exposities:

 • Deelname gasttevredenheidonderzoek 
 • Aanbiedingen via email
 • Uitnodigingen voor een evenement of expositie.

Overdracht van informatie van derden:

 • Boekingen via Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssysteem en overige reserveringskanalen via het internet.
 • Social media (bijvoorbeeld Facebook).

5. Welke doeleinden?

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Voor het beheren van uw kamerreservering en/of accommodatie aanvragen.
 • Voor het beheren van uw verblijf in het hotel
  • Beheer van de toegang tot kamers en/of vergaderzaal
  • Tijdens calamiteiten
  • controle op gebruik van diensten (bar, fietsverhuur, etc)
 • Om onze service en producten te verbeteren.
 • Relatiebeheer
  • Voorkeuren terugkerende gasten beheren
  • Beheer voor afmeldingen van aanbiedingen en nieuwsbrieven
  • Rekening houden met recht tot verzet
  • Voor het beheren van claims/klachten
 • Lokale wetgeving

6. Toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, uw gegevens worden uitsluitend aan derde partijen beschikbaar gesteld die betrokken zijn bij het (boekings-) proces van uw reservering.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of u kunt een bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over uw persoonsgegevens beschikken. Dat betekent nadat u bij ons het verzoek heeft ingediend voor “Dataportabiliteit” dat u van ons in een leesbaar computerbestand uw eigen gegevens toegestuurd krijgt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Wij doen ons best om met dit Privacy Statement u duidelijk te maken hoe wij omgaan met uw gegevens en wat uw rechten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen heeft van misbruik of een andere vraag neem dan gerust contact met ons op via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Laatste wijziging : 23 mei 2018


Privacy verklaring sollicitanten

Doeleinden

Persoonsgegevens die Aeon Plaza Hotels en gelieerde ondernemingen van sollicitanten ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor het wervings- & selectieproces (zowel open sollicitaties als sollicitaties naar een openstaande vacature binnen Aeon Plaza Hotels).

Gegevens van sollicitanten

Aeon Plaza Hotels ontvangt en verwerkt de gegevens van sollicitanten welke op de volgende manieren worden verkregen:

 • Via vacaturewebsites waar de vacatures van Aeon Plaza Hotels en gelieerde ondernemingen op staan;
 • Via werving & selectie- en recruitmentburo’s;
 • Rechtstreeks ontvangen van de sollicitant per email;
 • Rechtstreeks ontvangen van de sollicitant per telefoon;
 • Rechtstreeks ontvangen van de sollicitant door middel van persoonlijk contact
 • Door middel van het sollicitatieformulier van Aeon Plaza Hotels, ingevuld door de sollicitant.
 • Enkele gegevens zijn; naam, adres, geboortedatum, geslacht, taal, email, telefoonnummer, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

De gegevens van sollicitanten die Aeon Plaza Hotels verzamelt en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Aeon Plaza Hotels verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals ras, godsdienst, gezondheid, etc. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Aeon Plaza Hotels verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Aeon Plaza Hotels om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. Aeon Plaza Hotels verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij.

Het bewaren van gegevens

Aeon Plaza Hotels bewaart de gegevens van sollicitanten tijden de wervings- & selectieprocedure. Na afloop van de wervings-& selectieprocedure verwijdert Aeon Plaza Hotels de gegevens van sollicitanten binnen één maand na beëindigen van de wervings- & selectieprocedure. Aeon Plaza Hotels kan de gegevens van sollicitanten, altijd na uitdrukkelijk toestemming gevraagd te hebben aan de sollicitant, maximaal 1 jaar na het beëindigen van de wervings- & selectieprocedure bewaren, indien er een ‘zakelijke behoefte’ bestaat, zoals bijvoorbeeld het bewaren van een CV van een sollicitant voor het geval er in de toekomst een geschikte vacature ontstaat.

Beveiliging

Aeon Plaza Hotels maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, bereikbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen en te beschermen tegen toegang voor onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettig of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Alleen medewerkers van Aeon Plaza Hotels en gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het wervings- & selectieproces hebben toegang tot de gegevens van sollicitanten. Aeon Plaza Hotels verplicht medewerkers die betrokken zijn bij het wervings- & selectieproces om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van de sollicitanten en de privacy van sollicitanten te respecteren. Ook derde partijen die namens Aeon Plaza Hotels gegevens van sollicitanten verwerken worden geacht adequate beveiligingsmaatregelen te treffen.

Rechten van de sollicitanten

De sollicitant heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens:

 • Het inzien van zijn of haar persoonsgegevens die door Aeon Plaza Hotels worden bewaard;
 • Het corrigeren van zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt.

Indien sollicitanten gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten kunnen zij hiervoor contact opnemen met de afdeling Human Resources van Aeon Plaza Hotels per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..